شما اینجا هستید

FIPS شهرستان

این صفحه فهرست FIPS شهرستان است. برای مرور اطلاعات جزئی می‌توانید بر روی عنوان کلیک کنید. در ایالات متحده ، یک شهرستان یک زیرمجموعه اداری یا سیاسی از یک ایالت است که از یک منطقه جغرافیایی با مرزهای خاص و برخی از سطح اختیارات دولتی تشکیل شده است. معمولاً اطلاعات FIPS شهرستان در آدرس پستی نشان داده نمی شود ، اما برای یافتن آدرس پستی دقیق می توانید از این طبقه بندی استفاده کنید.