คุณอยู่ที่นี่

อำเภอ FIPS

นี่คือรายการหน้า อำเภอ FIPS คุณสามารถคลิกหัวเรื่องเพื่อเรียกดูข้อมูลรายละเอียด ในสหรัฐอเมริกาเคาน์ตีเป็นการแบ่งส่วนการปกครองหรือทางการเมืองของรัฐที่ประกอบด้วยภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่มีขอบเขตเฉพาะและหน่วยงานของรัฐบางระดับ โดยปกติแล้วข้อมูล FIPS ของเขตจะไม่แสดงในที่อยู่ทางไปรษณีย์ แต่คุณสามารถใช้การจัดประเภทนี้เพื่อค้นหาที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่แม่นยำได้