คุณอยู่ที่นี่

คำแนะนำในการส่ง

รูปแบบข้อความ

Filtered HTML

 • ที่อยู่หน้าเว็บและที่อยู่อีเมล จะกลายเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ
 • แท็กคำสั่ง HTML ที่อนุญาตให้ใช้งานได้: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  คำอธิบายเกี่ยวกับคำสำคัญคุณพิมพ์คุณจะได้รับ
  Anchors are used to make links to other pages.<a href="https://nj.postcodebase.com">New Jersey U.S. ZIP Code 5 Plus 4</a>New Jersey U.S. ZIP Code 5 Plus 4
  เป็นตัวเน้น<em>เป็นตัวเน้น</em>เป็นตัวเน้น
  Strong<strong>Strong</strong>Strong
  Cited<cite>Cited</cite>Cited
  Block quoted<blockquote>Block quoted</blockquote>
  Block quoted
  Coded text used to show programming source code<code>เป็นรหัส</code>เป็นรหัส
  Unordered list - use the <li> to begin each list item<ul> <li>รายการแรก</li> <li>รายการที่สอง</li> </ul>
  • รายการแรก
  • รายการที่สอง
  ลำดับรายการแบบตัวเลข - ใช้ <li> เพื่อเริ่มต้นรายการแต่ละรายการ<ol> <li>รายการแรก</li> <li>รายการที่สอง</li> </ol>
  1. รายการแรก
  2. รายการที่สอง
  ไม่มีความช่วยเหลือใดๆสำหรับคำสำคัญ li.
  Definition lists are similar to other HTML lists. <dl> begins the definition list, <dt> begins the definition term and <dd> begins the definition description.<dl> <dt>คำศัพท์ตัวแรก</dt> <dd>คำจำกัดความแรก</dd> <dt>คำศัพท์ตัวที่สอง</dt> <dd>คำจำกัดความที่สอง</dd> </dl>
  คำศัพท์ตัวแรก
  คำจำกัดความแรก
  คำศัพท์ตัวที่สอง
  คำจำกัดความที่สอง
  ไม่มีความช่วยเหลือใดๆสำหรับคำสำคัญ dt.
  ไม่มีความช่วยเหลือใดๆสำหรับคำสำคัญ dd.

  Most unusual characters can be directly entered without any problems.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  คำอธิบายตัวอักษรคุณพิมพ์คุณจะได้รับ
  Ampersand&amp;&
  มากกว่า&gt;>
  น้อยกว่า&lt;<
  เครื่องหมายคำพูด&quot;"
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple blank lines.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • ที่อยู่หน้าเว็บและที่อยู่อีเมล จะกลายเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple blank lines.