You are here

Моят пощенски код

Използване на помощ

img_search

Тази функция се реализира чрез позициониране в браузъра. В процеса на използване на тази функция трябва да упълномощите информация за местоположението.

Може да се използва във всички области, където Google Maps предоставя услуги. Ако щракнете върху този бутон и не получите съответните резултати, вероятно вашият район не поддържа тази услуга.

Моят пощенски код

img_region

Какво е моят пощенски код? Как да намеря пощенския код на сегашното ми местоположение?

Можете да щракнете върху бутона „Получаване на позиция“, за да разрешите да получите Latitude и Longitude, след което чрез геотаг, за да намерите адреса и пощенския код.

Няма да запазим информация за вашето местоположение, моля, бъдете сигурни.