You are here

Địa chỉ ngẫu nhiên trong New Jersey

Trang này cung cấp địa chỉ ngẫu nhiên của Hoa Kỳ, tạo ngẫu nhiên từ New Jersey, bao gồm đường phố, thành phố, tiểu bang, mã vùng 5 và mã vùng 5 cộng 4.

Có địa chỉ là địa chỉ thực ở Hoa Kỳ, bạn có thể sử dụng nó để nghiên cứu địa lý, hoặc sử dụng địa chỉ để tìm một nơi nào đó bạn chưa từng đến và gặp một người mà bạn chưa từng biết. Còn nhiều điều chưa biết đang chờ bạn khám phá.

Tuyên bố: Thông tin chỉ mang tính chất nghiên cứu và sử dụng trong học tập, vui lòng không sử dụng vào mục đích khác, nếu có vấn đề gì sai sót, người sử dụng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ở đây chúng tôi liệt kê một loạt các địa chỉ ở định dạng gửi thư tiêu chuẩn, bạn có thể sao chép một trong các địa chỉ bằng cách nhấp vào nút trên địa chỉ hoặc tất cả các địa chỉ trên trang này qua sao chép một cú nhấp chuột copy

Làm thế nào để Tìm Địa chỉ Ngẫu nhiên trên Trang web của chúng tôi?

img_map
State: nj
1
Bạn có thể tìm thấy danh sách địa chỉ ngẫu nhiên ở mỗi trạng thái trong thanh điều hướng trên mỗi trang web. Chúng tôi cũng liệt kê liên kết địa chỉ ngẫu nhiên 50 tiểu bang bên dưới, bạn có thể nhấp vào liên kết để tìm trang.
2

📌 Công cụ tạo địa chỉ ngẫu nhiên. Bạn có thể chọn tiểu bang và thành phố để lấy danh sách địa chỉ ngẫu nhiên trong thành phố.

3

Thành phố Địa chỉ ngẫu nhiên. Bạn có thể tìm thấy danh sách địa chỉ ngẫu nhiên của thành phố trong trang thành phố.
📌 Ví dụ, EDGEWATER danh sách địa chỉ ngẫu nhiên.

4

Địa chỉ ngẫu nhiên Mã ZIP. Nó có nghĩa là bạn có thể tìm thấy địa chỉ ngẫu nhiên theo mã ZIP.
📌 Ví dụ, Mã ZIP code 07020 danh sách địa chỉ ngẫu nhiên.

Để tìm hiểu thêm về địa chỉ ngẫu nhiên, bạn có thể đọc bài báo này.

New Jersey Ví dụ phong bì

img_envelope
  • Đây là một ví dụ về phong bì của Hoa Kỳ. Điền thông tin người gửi ở trên cùng bên trái và thông tin người nhận ở dưới cùng bên phải. Thông tin cần thiết là tên đầy đủ của người gửi / người nhận, địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang và mã vùng. Thông tin địa chỉ người nhận đã được cung cấp để bạn tham khảo. Nói chung, Nếu bạn không chắc chắn về mã zip gồm 9 chữ số đầy đủ, bạn chỉ có thể điền vào mã zip 5 chữ số để tránh mất gói.

    ZIP Code: homepage