You are here

New Jersey City Name List

Đây là danh sách các Thành phố trong New Jersey. Mã zip, quận và thành phố được hiển thị trong danh sách. Bạn có thể nhấp vào Tên Thành phố để nhận mã zip 5 chữ số và 5 chữ số cộng với 4 mã zip.

Tên thành phố chính theo chỉ định của Bưu điện Hoa Kỳ. USPS chỉ định các thành phố bằng tất cả chữ hoa (ví dụ: NEW YORK). Tên thành phố của Bưu điện được liên kết với một Mã ZIP cụ thể trong địa chỉ gửi thư cho một nơi cư trú có thể khác với đô thị hợp pháp hoặc quận nơi đơn vị nhà ở thực sự tọa lạc.

QuậnThành PhốMã Bưu
Atlantic CountyABSECON08201
Monmouth CountyADELPHIA07710
Bergen CountyAIRMONT10952
Warren CountyALLAMUCHY07820
Bergen CountyALLENDALE07401
Monmouth CountyALLENHURST07711
Burlington CountyALLENTOWN08501
Monmouth CountyALLENWOOD08720
Salem CountyALLOWAY08001
Hunterdon CountyALPHA08865
Bergen CountyALPINE07620
Sussex CountyANDOVER07821
Hunterdon CountyANNANDALE08801
Hunterdon CountyASBURY08802
Monmouth CountyASBURY PARK07712
Burlington CountyATCO08004
Atlantic CountyATLANTIC CITY08401
Monmouth CountyATLANTIC HIGHLANDS07716
Camden CountyAUDUBON08106
Sussex CountyAUGUSTA07822
Cape May CountyAVALON08202
Middlesex CountyAVENEL07001
Monmouth CountyAVON BY THE SEA07717
Hunterdon CountyBAPTISTOWN08803
Ocean CountyBARNEGAT08005
Ocean CountyBARNEGAT LIGHT08006
Camden CountyBARRINGTON08007
Morris CountyBASKING RIDGE07920
Ocean CountyBAY HEAD08742
Hudson CountyBAYONNE07002
Ocean CountyBAYVILLE08721
Ocean CountyBEACH HAVEN08008
Ocean CountyBEACHWOOD08722
Somerset CountyBEDMINSTER07921
Monmouth CountyBELFORD07718
Somerset CountyBELLE MEAD08502
Essex CountyBELLEVILLE07109
Camden CountyBELLMAWR08031
Monmouth CountyBELMAR07715
Warren CountyBELVIDERE07823
Bergen CountyBERGENFIELD07621
Ocean CountyBERKELEY08757
Union CountyBERKELEY HEIGHTS07922
Camden CountyBERLIN08009
Camden CountyBERLIN BORO08009
Somerset CountyBERNARDSVILLE07924
Burlington CountyBEVERLY08010
Burlington CountyBIRMINGHAM08011
Camden CountyBLACKWOOD08012
Warren CountyBLAIRSTOWN07825
Somerset CountyBLAWENBURG08504
Essex CountyBLOOMFIELD07003
Passaic CountyBLOOMINGDALE07403
Hunterdon CountyBLOOMSBURY08804
Camden CountyBLUE ANCHOR08037
Bergen CountyBOGOTA07603
Morris CountyBOONTON07005
Morris CountyBOONTON TOWNSHIP07005
Burlington CountyBORDENTOWN08505
Burlington CountyBORDENTOWN TOWNSHIP08620
Somerset CountyBOUND BROOK08805
Monmouth CountyBRADLEY BEACH07720
Somerset CountyBRANCHBURG08853
Sussex CountyBRANCHVILLE07826
Ocean CountyBRICK08723
Gloucester CountyBRIDGEPORT08014
Cumberland CountyBRIDGETON08302
Somerset CountyBRIDGEWATER08807
Monmouth CountyBRIELLE08730
Atlantic CountyBRIGANTINE08203
Warren CountyBROADWAY08808
Camden CountyBROOKLAWN08030
Morris CountyBROOKSIDE07926
Burlington CountyBROWNS MILLS08015
Morris CountyBUDD LAKE07828
Atlantic CountyBUENA08310
Burlington CountyBURLINGTON08016
Burlington CountyBURLNGTN TWP08016
Morris CountyBUTLER07405
Warren CountyBUTTZVILLE07829

Trang