You are here

Thành Phố: EAST NEWARK, NJ - Mã Bưu

EAST NEWARK Mã ZIP là 07029. Trang này chứa danh sách EAST NEWARK Mã ZIP gồm 9 chữ số, EAST NEWARK dân số, trường học, bảo tàng, thư viện, trường đại học, bệnh viện, bưu điện và EAST NEWARK địa chỉ ngẫu nhiên.

EAST NEWARK Mã Bưu

img_postcode

Mã zip của EAST NEWARK, New Jersey là gì? Dưới đây là danh sách mã zip cho EAST NEWARK.

Thành phố TênSố Zip 5Mã Bưu Dân Số
EAST NEWARK0702921,845

EAST NEWARK Mã ZIP gồm 9 chữ số

img_postcode5+4

Mã ZIP có 9 chữ số cho EAST NEWARK, New Jersey là gì? Dưới đây là danh sách EAST NEWARK ZIP Code plus 4 kèm theo địa chỉ, bạn có thể click vào link để tham khảo thêm thông tin.

Mã ZIP gồm 9 chữ số EAST NEWARK ĐịA Chỉ
07029-1303 1 (From 1 To 99 Odd) N 3RD ST, EAST NEWARK, NJ
07029-1304 2 (From 2 To 98 Even) N 3RD ST, EAST NEWARK, NJ
07029-1305 101 (From 101 To 199 Odd) N 3RD ST, EAST NEWARK, NJ
07029-1306 100 (From 100 To 198 Even) N 3RD ST, EAST NEWARK, NJ
07029-1325 9 N 3RD ST, EAST NEWARK, NJ
07029-1325 9 N 3RD ST APT 1 (From 1 To 48 Both of Odd and Even), EAST NEWARK, NJ
07029-1339 11 N 3RD ST, EAST NEWARK, NJ
07029-1339 11 N 3RD ST APT 1 (From 1 To 4 Both of Odd and Even), EAST NEWARK, NJ
07029-1344 14 N 3RD ST, EAST NEWARK, NJ
07029-1344 14 N 3RD ST APT 1 (From 1 To 6 Both of Odd and Even), EAST NEWARK, NJ

Nếu bạn không thể tìm thấy mã 07029 cộng với 4 mã zip bạn cần trên trang này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tính năng Chọn nhanh.

EAST NEWARK Thông tin cơ bản

img_Postal

Đây là bản đồ điện tử phù hợp với địa chỉ EAST NEWARK, New Jersey. Bạn có thể sử dụng phím bấm trong bản đồ để di chuyển, thu nhỏ, phóng to. Thông tin của bản đồ đó chỉ cung cấp để tham khảo.

 • Quốc Gia:

  U.S. - Hoa Kỳ
 • Bang:

  NJ - New Jersey
 • HạT:

  CountyFIPS: 34017 - Hudson County
 • Thành phố Tên:

  EAST NEWARK
 • "Tên thành phố" nghĩa là gì?
  Tên của thành phố (và trong một số trường hợp, tổ chức) được chỉ định bởi Mã bưu điện hoặc mã bưu chính đó.

Địa chỉ ngẫu nhiên trong EAST NEWARK

img_postcode

EAST NEWARK có 427 địa chỉ thực trên trang web của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy các địa chỉ ngẫu nhiên bằng cách nhấp vào hình bên dưới.

City:EAST NEWARK

EAST NEWARK Ví dụ phong bì

img_envelope
 • Đây là một ví dụ về phong bì của Hoa Kỳ. Điền thông tin người gửi ở trên cùng bên trái và thông tin người nhận ở dưới cùng bên phải. Thông tin cần thiết là tên đầy đủ của người gửi / người nhận, địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang và mã vùng. Thông tin địa chỉ người nhận đã được cung cấp để bạn tham khảo. Nói chung, Nếu bạn không chắc chắn về mã zip gồm 9 chữ số đầy đủ, bạn chỉ có thể điền vào mã zip 5 chữ số để tránh mất gói.

  ZIP Code: EAST NEWARK
 • United States Envelope Example

Giải thích chi tiết hơn hãy đóng đọc tập tin chính thức: USA.pdf (Anh)

EAST NEWARK Dân Số

img_population

Đây là dữ liệu dân số của EAST NEWARK vào năm 2010 và 2020.

 • ·EAST NEWARK Dân Số 2020: 2,641
 • ·EAST NEWARK Dân Số 2010: 2,445
Thành phố Tên: EAST NEWARK

Bài bình luận

Bài bình luận

Viết bình luận