شما اینجا هستید

نیوجرسی کد پستی فهرست

این کد پستی در سال نیوجرسی است. کد پستی 5 ، ایالت ، شهرستان و شهرستان در لیست نمایش داده می شود. برای مرور اطلاعات دقیق می توانید روی عنوان کلیک کنید.

نیوجرسی دارای تعداد کل 1,221,233 کد پستی است، و two رقم اول از 07-08 متغیر است. همه اعداد پنج رقمی در محدوده به عنوان کد پستی اختصاص داده نمی شوند، به عبارت دیگر، تعدادی وجود دارد که اختصاص داده نشده است.